معنی و عکس نوشته اسم سلین به فارسی و انگلیسی برای پروفایل

اسم سلین + فراوانی اسم سلین + اسم سلین قشنگه؟ + اسم سلین برای پروفایل + معنی اسم سلینا + معنی اسم سلینا در ثبت احوال + تعداد اسم سلین در ایران + سلین یعنی بهشت + اسم پسر که به سلین بیاد

معنی اسم سلینا

به فتح سين ، مرکب از سلين ترکي به علاوه پسوند نسبت فارسي، مانند سيل ، خروشان ، نام رودخانه اي در آذربايجان که از قره داغ سرچشمه مي گيرد.

توجه شود که این اسم با ضم س است. Solna تلفظ می شود.

سولنا ، خداي ماه ، مجازا ماه

هر سه اسم اسم ترکی دختر هستند.

معنی اسم سلین
معنی اسم سلین

 

ادامه خواندن “معنی و عکس نوشته اسم سلین به فارسی و انگلیسی برای پروفایل”