معنی اسم صدف چیست؟ عکس نوشته اسم صدف برای پروفایل

اسم صدف Meaning and photo name sadaf

اسم: صدف Sadaf

نوع: دخترانه Girl

ریشه اسم: عربی

معنی: (تلفظ: sadaf) (عربی) نام عمومی نرم تنان دو کفه ای و نوعی خاص از آنها، (در قدیم) (در نجوم) نام سه ستاره به شکل مثلث بر دور قطب که ستاره ی قطبی جَدْی در میان آن است [قدما اعتقاد داشتند که قطره ی بارانی در درون صدف جا می گیرد و تبدیل به مروارید می شود] – نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود، نام سه ستاره به شکل مثلث

ادامه خواندن “معنی اسم صدف چیست؟ عکس نوشته اسم صدف برای پروفایل”