عکس نوشته و معنی اسم نیلا به فارسی و انگلیسی برای پروفایل

معنی اسم نیلا و عکس اسم نیلا + فراوانی اسم نیلا + اسم نیلا در قرآن + محبوبیت اسم نیلا + معنی اسم نیلان + طراحی اسم نیلا + معنی اسم نیلارز + معنی نیلا در قرآن + معنی اسم نیلا در فرهنگ لغت

 

اسم: نیلا Nila

نوع: دخترانه

ریشه اسم: فارسی

معنی: آبی دریا – نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی

نیلا یعنی گرانبها ،با ارزش ، هدیه ای از رود نیل

عکس نوشته فارسی اسم نیلا
عکس نوشته فارسی اسم نیلا

ادامه خواندن “عکس نوشته و معنی اسم نیلا به فارسی و انگلیسی برای پروفایل”