سخنان زیبا و آموزنده از ویلیام شکسپیر + عکس نوشته

جملات شکسپیر speech Valuable William Shakespeare

زیباترین جملات و سخنان عاشقانه شکسپیر

عکس نوشته و جملات شکسپیر در مورد موفقیت

جملات و متن شکسپیر در مورد زندگی

جملات زیبا و آموزنده از ویلیام شکسپیر

نوشته ویلیام شکسپیر درباره عشق
نوشته ویلیام شکسپیر درباره عشق

خدا عشق را به شما هدیه نداد تا آن را در قلب خویش نگه دارید؛ عشقی که ابراز نشود، عشق نیست.

ادامه خواندن “سخنان زیبا و آموزنده از ویلیام شکسپیر + عکس نوشته”