معنی اسم آراد چیست؟ عکس نوشته های اسم آراد به فارسی و انگلیسی

معنی اسم آراد + عکس پروفایل اسم آراد + فراوانی اسم آراد + عکس اسم اراد

اسم: آراد Arad

نوع: پسرانه

ریشه اسم: فارسی

معنی: (تلفظ: ārād) (در اعلام) نام فرشته ی موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، نام روز بیست و پنجم ماه شمسی، (در پهلوی) آرای، آراینده – آراج، نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند.

نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور

 اسم یه فرشته است در زمان های قدیم هخامنشی ها به 25 ماه شمسی می گفتند روز آراد

اسم آراد به فارسی
اسم آراد به فارسی

ادامه خواندن “معنی اسم آراد چیست؟ عکس نوشته های اسم آراد به فارسی و انگلیسی”