چهارشنبه , سپتامبر 23 2020
خانه / مناسبتی / عکس نوشته و جملات و متن به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

عکس نوشته و جملات و متن به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

  • ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

عکس روز بزرگداشت فردوسی
عکس روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌است. (هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار می‌شود.)

خلاصه ای از شرح زندگی نامه حكيم ابوالقاسم فردوسی

استاد بزرگ بي بديل ، حكيم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسي و از مفاخر نامبردار ملت ايرانست كه به علت همين عظمت مقام و مرتبت، سرگذش مانند ديگر بزرگان دنياي قديم با افسانه و روايات مختلف در آميخته است.

 

مولد او قريه باژ از راء ناحيه طابران (يا: طبران) طوس بود، يعني همانجا كه امروز آرامگاه اوست، فردوسی در آن دِه در حدود سال 329 – 330 هجري، در خانواده اي از طبقه دهقانان چشم به جهان هستي گشود.

 

چنان كه مي دانيم “دهقانان” يك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ي ساسانيان (و چهار پنج قرن اول از عهد اسلامي) در ايران زندگي مي كردند و يكي از طبقات اجتماعي فاصل ميان طبقه كشاورزان و اشراف درجه اول را تشكيل مي دادند و صاحب نوعي “اشرافيت ارضي” بودند.

 

زندگانی آنان در كاخهايي كه در اراضي خود داشتند مي گذشت.آنها به وسيله ي “روستاييان” از آن اراضي بهره برداري می نمودند و در جمع آوري ماليات اراضي با دولت ساساني و سپس در عهد اسلام با دولت اسلام همكاري داشتند و حدودا تا زمان حمله مغول به تدريج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضييقات گوناگون از بين رفتند.

 

اينان در حفظ نژاد و نسب و تاريخ و رعايت آداب و رسوم ملي، تعصب و سختگيري خاص مي كردند و به همين سبب است كه هر وقت در دورهي اسلامي كسي را “دهقان نژاد” مي دانستند مقصود صحت نژاد ايراني او بود و نيز به همين دليل است كه در متون فارسي قرون پيش از مغول “دهقان” به معني ايراني و مقابل “ترك” و “تازي” نيز استعمال مي شده است .

 

فردوسی به خاطر تعلق به اين طبقه از جامعه، از تاريخ ايران وسرگذشت نياكان خويش آگاهي داشت، به ايران عشق مي ورزيد، به ذكر افتخارات ملي علاقه داشت. وي از خانداني صاحب مكنت و ضياع و عقار بود و به قول نظامي عروضي صاحب چهار مقاله، در ديه باژ «شوكتي تمام داشت و به دخل آن ضياع از امثال خود بي نياز بود».

 

ولی اين بی نيازی پايدار نماند؛ زيرا او همه سودهای مادی خود را به كناری نهاد و وقتي تاريخ ميهن خود و افتخارات گذشته آن را در خطر نيستي و فراموشی يافت زندگي خود را به احياء تاريخ گذشته مصروف داشت و از بلاغت و فصاحت معجزه آسای خود در اين راه ياری گرفت.

 

از تهيدستي نينديشيد، سي سال رنج برد، و به هيچ روي، حتي در مرگ پسرش، از ادامه كار باز نايستاد، تا شاهنامه را با همه ي رونق و شكوه و جلالش، جاودانه براي ايراني كه مي خواست جاودان باشد، باقي مي گذارد «كه رحمت بر آن تربت پاك باد».

 

فردوسی ظاهراً در ابتداي قتل دقيقي (حدود 367- 369 ه) به نظم داستانهاي منفردي از ميان داستانهاي قديم ايراني سرگرم بود، مثل داستان “بيژن و گرازان”، كه بعدها آنها را در شاهنامه ي خود گنجانيد و گويا اين كار را حتي در حين نظم شاهنامه ابومنصوري يا بعد از آن نيز ادامه مي داد و داستانهاي منفرد ديگري را مانند اخبار رستم، داستان رستم و سهراب، داستان اكوان ديو، داستانهاي مأخوذ از سرگذشت بهرام گور، جداگانه به نظم در مي آورد.

 

اما تاريخ نظم اين داستانها مشخص نيست و تنها بعضي از آنها داراي تاريخ نسبتا روشن و آشكاري است. مثل داستان سياوش كه در حدود سال 387 ه. سروده شده و نظم داستان نخجير كردن رستم با پهلوانان در شكارگاه افراسياب كه در 389 شروع شد.

روز بزرگداشت فردوسی بزرگ
روز بزرگداشت فردوسی بزرگ

آغاز نظم شاهنامه

اما نظم شاهنامه، يعني شاهنامه اي كه در سال 346 هجري به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق سپهسالار خراسان فراهم آمده بود، دنباله ي اقدام دقيقي شاعرست در همين مورد. دقيقي بعد از سال 365 كه سال جلوس نوح بن منصور ساماني بود، به امر او شروع به نظم شاهنامه ابومنصور كرد ولي هنوز بيش از هزار بيت آن را به نظم در نياورده بود كه به دست بنده اي كشته شد.

بعد از شهرت كار دقيقي در دهه ي دوم از نيمه ي دوم قرن چهارم و رسيدن آوازه ي آن و نسخه اي از نظم او به فردوسي، استاد طوس بر آن شد كه كار شاعر جوان دربار ساماني را به پايان برد.

ولي مأخذي را كه دقيقي در دست داشت مالك نبود و مي بايست چندي در جست و جوي آن بگذراند.بر حسب اتفاق يكي از دوستان فردوسی در اين كار وي را ياري كرد و نسخه اي از شاهنامه منثور ابومنصوري را بدو داد و فردوسی از آن هنگام به نظم شاهنامه دست يازيد، بدين قصد كه كتاب مدون و مرتبي از داستانها و تاريخ كهن ترتيب دهد.

تاريخ اين واقعه ، يعني شروع به نظم شاهنامه،صريحاً معلوم نيست ولي با استفاده از قرائن متعددي كه از شاهنامه مستفاد مي گردد و با انطباق آنها بر وقايع تاريخي، مي توان آغاز نظم شاهنامه ابومنصوري را به وسيله استاد طوس سال 370 – 371 هجري معلوم كرد.

اين كار بزرگ، خلاف آنچه تذكره نويسان و افسانه سازان جعل كرده اند، به امر هيچ يك از سلاطين، خواه ساماني و خواه غزنوي، انجام نگرفت بلكه استاد طوس به صرافت طبع، بدين مجاهدت عظيم دست زد و در آغاز كار فقط از ياوري دوستان خود و يكي از مقتدرين ايراني نژاد محلي در طوس بهره مند شد كه نمي دانيم كه بود ، ولي چنانكه فردوسی خود مي گويد او ديري نماند و بعد از او مردي ديگر، هم از متمكنان و بزرگان محلي طوس، به نام “حيي” يا “حسين” بن قتيبه ، شاعر را زيربال رعايت گرفت و درامور مادي، حتي پرداخت خراج سالانه، ياوري نمود، و مردي ديگر به نام “علي ديلمي” هم در اين گونه ياوريها شركت داشت.

اما اينان همه از ياوران و دوستان و بزرگان محلي طوس يا ناحيه طابران بودند و هيچ يك پادشاه و سلطان نام آوري نبودند.

تذكره نويسان در شرح حال فردوسي نوشته اند كه او به تشويق سلطان محمود به نظم شاهنامه پرداخت . علت اين اشتباه آن است كه نام محمود در نسخه موجود شاهنامه، كه دومين نسخه شاهنامه فردوسی است، توسط خود شاعر گنجانيده شد و نسخه اول شاهنامه ( كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوري ) ، موقعي آغاز شده بود كه هنوز 19 سال از عمر دولت ساماني باقي بود و اگر فردوسی تقديم منظومه خود را به پادشاهي لازم میشمرد ناگزير به درگاه آل سامان، كه خريدار اين گونه آثار بودند، روي مي نمود نه به درگاه سلطاني كه هنوز روي كار نيامده بود.

محمود تركزاد غزنوي نه تنها در ايجاد شاهنامه استاد طوس تأثيري نداشت بلكه قصد قتل گوينده آن، به گناه دوست داشتن نژاد ايراني و اعتقاد به تشيع،  را داشت.

تبریک روز بزرگداشت فردوسی
تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اتمام اولين نسخه شاهنامه

گفتيم كه فردوسی، مدتي پيش از به دست آوردن نسخه ي شاهنامه منثور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسي، در دوران جواني و پيش از چهل سالگي، سرگرم نظم بعضي از داستانهاي قهرماني بود و بنا بر شرحي كه گذشت در حدود سال 370-371 هجري نسخه شاهنامه منثور ابومنصوري را به ياري يكي از دوستان طوسي خود به دست آورد و به نظم آن همت گماشت، و پس از سيزده يا چهارده سال، در سال 384 يعني ده سال پيش از آشنايي بادربار محمود غزنوي، آن را به پايان رسانيد. تاريخ مذكور درپاره اي از نسخ قديمي شاهنامه ديده مي شود.

در ترجمه اي كه فتح بن علي بنداري اصفهاني به حدود سال 620 – 624 از شاهنامه به عربي ترتيب داد، باز تاريخ ختم شاهنامه سال 384 است.

به مـاه سفنـدار مـذ روز اَرد

سـرآمــد  كنـون  قصــه  يـزد گــرد

بنـام جهـان داور كـرد گار

زهجرت سه صدسال وهشتاد و  چار

مقايسه ترجمه البنداري با شاهنامه معمول ، اين نكته را بر ما روشن مي كند كه بسياري از مطالب موجود در شاهنامه هاي متداول در آن ترجمه موجود نيست. از اينجا دريافت مي شود كه نسخه مورد استفاده البنداري كوتاه تر و مختصرتر بود.

منبع : www.beytoote.com
عکس های روز بزرگداشت فردوسی
عکس های روز بزرگداشت فردوسی

جملات و پیامک به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

 

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را

به دوست دارانش تبریک می گویم

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

حکیم فردوسی

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

حکیم فردوسی

***پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

حکیم فردوسی

***تبریک روز بزرگداشت فردوسی***

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

خرد برترین هدیه الهی است

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

حکیم فردوسی

***جملات روز بزرگداشت فردوسی***

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

حکیم فردوسی

منبع : www.asriran.com
25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی
25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی
 
پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی
پیام تبریک روز بزرگداشت فردوسی
 
متن برای روز بزرگداشت فردوسی
متن برای روز بزرگداشت فردوسی
عکس نوشته روز بزرگداشت فردوسی
عکس نوشته روز بزرگداشت فردوسی
 
عکسهای روز بزرگداشت فردوسی
عکسهای روز بزرگداشت فردوسی
 
عکس روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
عکس روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
 
شعر در مورد روز بزرگداشت فردوسی
شعر در مورد روز بزرگداشت فردوسی
 
پوستر روز بزرگداشت فردوسی
پوستر روز بزرگداشت فردوسی
 
مجسمه فردوسی
مجسمه فردوسی
 

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عکس برای روز جهانی ماما

عکس نوشته و متن های تبریک روز جهانی ماما

۱۶ اردیبهشت  1399 روز جهانی ماما 2020 ( 5 May ) به علت همزمانی این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *